Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 2010

funny stydy!

There is  a new study about
women and how they feel about
their asses; the  results were
pretty interesting:


30% of  women think their ass
is too  fat............

 
10% of  women think their ass
is too  skinny...... The remaining 60% say they don't
care, they love him, he's a good
man, and they wouldn't trade him
for the world…

0 κομεντς:

Δημοσίευση σχολίου