Τετάρτη 27 Οκτωβρίου 2010

Αντιλεξικό όρων πληροφορικής

PCMCIA: People Can't Memorize Computer Industry Acronyms
(Οι άνθρωποι δεν μπορούν να απομνημονεύσουν τα ακρωνύμια της βιομηχανίας PC)

ISDN: It Still Does Nothing
(Εξακολουθεί να μην κάνει τίποτα)

APPLE: Arrogance Produces Profit-Losing Entity
(Η αλαζονεία παράγει μια επιχείρηση που χάνει λεφτά)

SCSI: System Can't See It
(Το σύστημα δεν μπορεί να το δει)

DOS: Defective Operating System - Dead Operating System
(Ελαττωματικό λειτουργικό σύστημα - νεκρό λειτουργικό σύστημα)

BASIC: Bill's Attempt to Seize Industry Control
(Η προσπάθεια του Bill να αποκτήσει τον έλεγχο της βιομηχανίας)

IBM: I Blame Microsoft
(Κατηγορώ τη Microsoft)

DEC: Do Expect Cuts
(Να περιμένετε περικοπές)

OS/2: Obsolete Soon, Too
(άχρηστο σύντομα, επίσης)

WWW: World Wide Wait
(Παγκόσμια αναμονή)

MACINTOSH: Most Applications Crash - If Not, The Operating System Hangs
(Οι περισσότερες εφαρμογές κρασάρουν, εάν όχι το λειτουργικό σύστημα κρεμάει)

PENTIUM: Produces Erroneous Numbers Through Incorrect Understanding of Mathematics
(Παράγει λανθασμένους αριθμούς μέσα από μια εσφαλμένη αντίληψη των μαθηματικών)

COBOL: Completely Obsolete Business Oriented Language
(Απόλυτα ξεπερασμένη προσανατολισμένη στις επιχειρήσεις γλώσσα)

WINDOWS: Will Install Needless Data On Whole System
(Θα εγκαταστήσει άχρηστα δεδομένα σε όλο το σύστημα)

MICROSOFT: Most Intelligent Customers Realize Our Software Only Fools Teenagers

0 κομεντς:

Δημοσίευση σχολίου